110 miljoner i ROT-avdrag de som tjänar mest i Värmlands Län

De som tjänar mest utnyttjar ROT-avdraget mest. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser för 2012. Att de som har högst inkomst utnyttjar ROT-avdraget mest är en trend som håller i sig sedan tidigare år. Totalt betalades det ut ROT-avdrag för 373 miljoner kronor i Värmlands län varav 27% gick till personer med mer än 400 000 i årsinkomst.

Under 2012 betalades det ut 373 miljoner kronor i ROT-avdrag i Värmlands län. 27%, 110 miljoner kronor, gick under 2012 till personer med mer än 400 000 kronor i årsinkomst. 33 miljoner gick till personer med en årsinkomst på över 600 000 kronor.

- I år ger regeringen 373 miljoner kronor i bidrag genom ROT-avdraget till det ägda boendet, samtidigt vägrar de ge stöd till hyresrätter för upprustning och renovering. Det visar sig år på år att de som får ta störst del av ROT-avdraget är de som tjänar mest, säger Anders Eriksson teamledare vid enheten för bättre boende på Hyresgästföreningen Värmland.

Totalt var det drygt 29 000 personer i Värmlands län som hade ROT-avdrag i sina deklarationer 2012. Det motsvarar 13 procent av befolkningen över 20 år. Både andelen som får ROT-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst.  

- Vid en renovering eller upprustning av en hyresrätt är det hyresgästen som får betala genom en höjd hyra. Det kan handla om kraftiga hyreshöjningar som medför att människor inte har råd att bo kvar i sina hem och måste flytta. Subventioneringen av det ägda boendet skapar en stor orättvisa mellan de olika boendeformerna och drabbar hyresgäster hårt, säger Anders Eriksson.

Staten har sedan 2009 betalat ut över 60 miljarder bidrag för hantverkarkostnader inom ramen för ROT-avdraget. ROT-avdraget får endast användas av privatpersoner inom det ägda boendet, dvs bostadsrätter och villor. För hyresgäster är situationen annorlunda. Fastighetsägare kan inte göra liknande skatteavdrag vid en eventuell renovering av en hyresrätt. Då blir det istället hyresgästen som får betala genom en hyreshöjning. I hela Sverige betalades det totalt ut 13,7 miljarder kronor i ROT-avdrag under 2012.

Siffrorna ovan bygger på statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, och finns från och med i dag publicerade på Hyresgästföreningens webbsajt http://hurvibor.se/lanssidor/varmlands-lan/. På sidan finns en mängd fakta och statistik om boende- och levnadsförhållanden i Värmlands län och nationellt.