109 miljoner i ROT-avdrag de som tjänar mest i Södermanlands Län

De som tjänar mest utnyttjar ROT-avdraget mest. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser för 2012. Att de som har högst inkomst utnyttjar ROT-avdraget mest är en trend som håller i sig sedan tidigare år. Totalt betalades det ut ROT-avdrag för 322 miljoner kronor i Södermanlands län, varav 27% gick till personer med mer än 400 000 i årsinkomst.

Under 2012 betalades det ut 322 miljoner kronor i ROT-avdrag i Södermanlands län. 34%, 109 miljoner kronor, gick under 2012 till personer med mer än 400 000 kronor i årsinkomst. 37 miljoner gick till personer med en årsinkomst på över 600 000 kronor.

- Människor som gynnas mest av ROT-avdraget är de som tjänar mest. De som tjänar mer använder i större utsträckning ROT-avdraget och för större belopp. Hela 34% av årets bidrag gick till personer som tjänar mer än 400 000 om året, säger Jennie Wiederholm, Teamledare vid enheten för bättre boende på Hyresgästföreningen i Södermanlands län. 

Totalt var det drygt 24 000 personer i Södermanlands län som hade ROT-avdrag i sina deklarationer 2012. Det motsvarar 11 procent av befolkningen över 20 år. Både andelen som får ROT-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst.  

- ROT-avdraget ökar orättvisorna mellan de olika boendeformerna. Medan de som äger sitt boende får bidrag på mångmiljonbelopp för renoveringar måste hyresgäster bekosta hela renoveringar och upprustningar själva genom höjda hyror, säger Jennie Wiederholm.

Staten har sedan 2009 betalat ut över 60 miljarder bidrag för hantverkarkostnader inom ramen för ROT-avdraget. ROT-avdraget får endast användas av privatpersoner inom det ägda boendet, det vill säga bostadsrätter och villor. För hyresgäster är situationen annorlunda. Fastighetsägare kan inte göra liknande skatteavdrag vid en eventuell renovering av en hyresrätt. Då blir det istället hyresgästen som får betala genom en hyreshöjning. I hela Sverige betalades det totalt ut 13,7 miljarder kronor i ROT-avdrag under 2012.

Siffrorna ovan bygger på statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, och finns från och med i dag publicerade på Hyresgästföreningens webbsajt http://hurvibor.se/lanssidor/sodermanland/. På sidan finns en mängd fakta och statistik om boende- och levnadsförhållanden i Södermanlands län och nationellt.