Orealistiska förväntningar från bostadsbolagen ger utdragna hyresförhandlingar

Nu är årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen i full gång. Drygt 47 procent av de allmännyttiga lägenheterna är nu färdigförhandlade, med en vägd genomsnittlig hyreshöjning på 1,65%.

Hittills har 209 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 2,80%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3% i hyreshöjningar. 

-Vi tycker att det finns bra förutsättningar i år för återhållsamhet från bostadsföretagens sida. Både inflation och räntor har varit låga under en lång tid och dessutom har det varit blygsamma höjningar av taxor och avgifter. Är det något år som det verkligen finns goda förutsättningar att hålla hyresnivåerna nere så är det i år. Det är dags att även hyresgästerna får ta del av dessa gynnsamma ekonomiska förutsättningar. Vi kommer därför att fortsätta driva den linjen i årets förhandlingar, säger Erik Elmgren, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen.

-Men många bostadsbolag har fortfarande orealistiska förväntningar om hyreshöjningar som ligger långt över inflationen. Det gör att förhandlingarna är betydligt mer utdragna i år än tidigare år.

Fram till idag har ungefär 47 procent av de allmännyttiga lägenheterna färdigförhandlats. Motsvarande tid förra året var hela 73 procent av lägenheterna färdigförhandlade. Och under den förra förhandlingsomgången avgjordes 31 tvister i Hyresmarknadskommittén (HMK). Denna omgång har redan 31 tvister hänskjutits till HMK för medling eller beslut.

Förhandlingsläget är alltså betydligt kärvare i år än förra året.

-Den stora tvistefrågan är framför allt synen på de ekonomiska förutsättningarna. Men sedan handlar det också om ambitionsnivåer kring satsningar på underhåll. Vissa bolag vill öka sina underhållsbudgetar med väldigt stora summor. Men det får inte bli så att bolagen åtar sig för mycket underhåll under enskilda år som man sedan inte klarar av att utföra. Då har hyresgästerna fått betala för underhåll som inte utförts. Den utvecklingen följer vi noga i år, säger Erik Elmgren.

Hyresgästföreningens uppmaning till hyresvärdarna är att noggrant belägga sina behov av hyreshöjningar och framför allt att redovisa resultaten av tidigare års överenskommelser.

-Två procent i hyreshöjningar minskar hushållens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varje krona som vi kan spara åt hyresgästerna viktig. Vårt långsiktiga mål är en rimlig hyresutveckling som inte ska överstiga inflationen, säger Erik Elmgren.

-Vi är beredda att ta ansvar för årets hyresförhandlingar. Nu är det upp till bevis för bostadsföretagen att göra likadant, avslutar Erik Elmgren. 

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande

209

Antal lägenheter med yrkande

469 311

Vägt yrkande för dessa lägenheter

2,80%*

Antal företag med överenskommen hyra

168

Antal lgh med överenskommen hyra ²

372 178

Vägd hyresförändring för dessa ²

1,65%

Tvister

29

Privata fastighetsägare

Antal företag/ombud med yrkande

143

Antal lägenheter med yrkande

242 168

Vägt yrkande för dessa lägenheter

Antal företag/ombud med överenskommen hyra

47

Antal lgh med överenskommen hyra

42 407

Vägd hyresförändring för dessa

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun

* = Pga. att privata fastighetsägare

ofta yrkar "upp till 5 % går det ej att

räkna fram ett snitt för det privata beståndet

* = företag med 2-årsavtal ingår ej i dessa yrkanden

* = Uppgörelser träffade i år exklusive 2-årsavtal

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-623 02 15