Hyresgästföreningen vann en månad

Hyresgästföreningen och Mitthem AB har kommit överens om nya hyror 2014 vilket innebär en halvering av Mitthems utgångskrav.

Båda parter har accepterat Hyresmarknadskommitténs bud på 1,6 procent. Utslaget på ett år blir dock höjningen 1,47 procent eftersom hyreshöjningen flyttades fram till att börja gälla från första februari. Mitthem hade krävt att få höja hyrorna från första januari.

–  Vi är glada över att vi lyckades flytta fram hyreshöjningen en månad och att hyreshöjningen ligger under genomsnittet för riket. Men vi anser att det är en förlust att tvingas gå till Hyresmarknadskommittén. Hyresförhandlingarna ska kunna lösas på hemmaplan, säger Conny Säker, hyresförhandlare på Hyresgästföreningen.

Mitthem hade krävt att få höja hyrorna med 2,85 procent.

Överenskommelsen gäller från och med 1 februari 2014.

Hyresgästföreningen region Norrland förhandlar hyrorna för drygt 120 000 lägenheter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Vi förhandlar med både allmännyttiga och privata bostadsföretag.

För mer information:
Conny Säker, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-321 63 63