Halverad hyreshöjning för Burlövs Bostäder

Trots högt krav på hyreshöjningen från Burlövs Bostäder lyckades Hyresgästföreningen vid förhandlingarna mer än halvera höjningen av årets hyror. Uppgörelsen blev ett tvåårsavtal som innebär att Burlövs Bostäder AB höjer hyran med 1,5 procent från den första mars 2014.

Första februari nästa år höjs hyran med ytterligare 1,5 procent.

– ­Jag tycker vi till slut kom överens om en rimlig hyreshöjning med tanke på de ekonomiska förutsättningarna. Resultatet blev drygt en halvering av vad Burlövs Bostäder från början hade begärt, säger Sten Svensson, Hyresgästföreningens förhandlingsledare.

Hyresvärden hade från början begärt 3,4 procents höjning från första februari. Burlövs Bostäders ekonomi påverkas av höjda taxor och avgifter samtidigt som inflationen och räntekostnaderna kan förväntas ligga kvar på en låg nivå.

– ­Förut en halverad och senarelagd hyresökning är det bra för hyresgästerna med en tvåårig överenskommelse som ger möjligheter att planera bostadsekonomin på längre sikt, säger Sten Svensson.

Den överenskomna hyreshöjningen på 1,5 procent innebär att en hyra som fram tills nu kostat 6000 kronor blir 90 kronor dyrare den första mars.

För ytterligare information kontakta:
Sten Svensson, förhandlingsledare, 0704-7143 24
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 0704-71 43 06