Snittet för hyreshöjningar lägre i Norrbotten

Nu är hyrorna för hyresgästerna i 6 400 lägenheter i 6 av länets totalt 14 allmännyttor färdigförhandlade. På alla håll har Hyresgästföreningen förhandlat ned kraven från bostadsbolagen och på en del håll mer än halverat dem.

Den genomsnittliga hyreshöjningen i Norrbotten ligger på drygt 13 kronor per kvadratmeter och år, eller 1,50 procent. Vilket är under genomsnittet för riket där den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 1,63 procent.

–  Vi ser en tendens till åt vilket håll årets hyresförhandlingar i Norrbotten går. Det är ett givande och tagande men vi upplever att vi får gehör för våra argument om det låga ränteläget och den generellt låga kostnadsutvecklingen i samhället i dag. Det är också det som får genomslag i förhandlingarna, säger Roland Lätth, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

De hyresgäster som fått nya hyror så här långt bor hos:

Bostadsföretag

Hyreshöjning 2014

Bolagens yrkande 2014

Arvidsjaurhem

15 kr/kvm/år

25 kr/kvm/år

Jokkmokkshus

11 kr/kvm/år

36 kr/kvm/år

Kirunabostäder

13,30 kr/kvm/år

33 kr/kvm/år

Matarengihem

11,50 kr/kvm/år

26 kr/kvm/år

Topbostäder

13 kr/kvm/år

33 kr/kvm/år

Överkalixbostäder

11,50 kr/kvm/år

28 kr/kvm/år


I dagsläget pågår hyresförhandlingar med Arjeplogshus, Bodenbo, Kalixbo samt Pajalabostäder.

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Pitebo har lämnats till Hyresmarknadskommittén för medling.

Förhandlingen om hyrorna hos Lulebo, Haparandabostäder och Älvsbyns Fastigheter sker senare i vår.

För mer information:
Roland Lätth, förhandlingschef Hyresgästföreningen region Norrland, 070-616 24 47