Hyresförhandlingar avbrutna i Knivsta

Förhandlingarna om nya hyror i Knivsta kommunfastigheter och Knivstabostäder har avbrutits av bolagen. Bolagen krävde i första läget 5,5 procents respektive 5,2 procents höjning av hyrorna, något som Hyresgästföreningen inte kunde acceptera.

-  Våra bud låg på 1,8 procent respektive 1,9 procent. Vi tycker inte att bolagen har kunnat visa att deras förvaltningskostnader är så stora som de själva menar. Dessutom har vi nyligen kommit överens med två privata hyresvärdar i Knivsta om hyreshöjningar kring och under två procent, säger Linda Forsberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Att förhandlingarna avbrutits innebär att Hyresmarknadskommittén (HMK) ser över de båda parternas argumentation och kommer med ett medlingsförslag som parterna sen får ta ställning till. Om parterna inte kommer överens om detta förslag går ärendet vidare för beslut i hyresnämnden.

-  Vi hoppas slippa ett hyresnämndsavgörande, men vi kan inte acceptera höjningar på denna nivå, säger Linda Forsberg.


Mer information:
Linda Forsberg
018 18 93 14
070 975 90 14
linda.forsberg@hyresgastforeningen.se