Sjöbohem höjer hyran med 1,8 procent efter beslut av Hyresmarknadskommittén

Årets hyreshöjning för Sjöbohems hyresgäster har avgjorts av Hyresmarknadskommittén. Deras beslut innebär att Sjöbohems hyror blir 1,8 procent dyrare från första februari 2014.

– ­Det är alltid olyckligt när vi inte lyckas komma överens med motparten men i det här fallet stod vi för långt ifrån varandra, säger Thomas Lindgren, Hyresgästföreningens förhandlingsledare.

Efter en misslyckad central förhandling och ett medlingsförsök återstod bara att låta HMK, Hyresmarknadskommittén, få avgöra frågan.

Hyresgästföreningen ansåg att 1,38 procent från årsskiftet var en acceptabel hyreshöjning för 2014 medan Sjöbohem begärde att få höja hyran med 2,75 procent.

– Vi tycker fortfarande att 1,38 procent hade varit en rimlig höjning men det är samtidigt positivt att Hyresmarknadskommittén sänkte Sjöbohems krav med närmare en procent från deras ursprungliga yrkande, säger Thomas Lindgren.

Hyresmarknadskommittén är ett medlingsorgan bestående av ledamöter från Hyresgäst-föreningens Riksförbund och SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Höjningen innebär att en månadshyra som fram tills nu kostat 6000 kronor höjs med 108
kronor i månaden.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21

Åsa Cullborn, kommunikationschef, 0704-71 43 06