Satsa på kollektivtrafiken så att Skåne kan utvecklas och kommunerna bygga fler bostäder!

Det säger Rigmor Wilderoth, ordförande Hyresgästföreningen region norra Skåne. I dagarna släppte Region Skåne en studie som visar att 130 000 framtida planerade skånska bostäder är beroende av att man bygger ut kollektivtrafiken.

- I Skåne är det bostadsbrist i de flesta kommuner och det är viktigt att kommunerna kan bygga så mycket som de vill och då behövs en utbyggd kollektivtrafik. Det är också viktigt att en stor andel av bostäderna är hyresrätter så att bostadsmarknaden får fungera så som den ska, fortsätter Rigmor Wilderoth.

Region Skånes studie visar att Skånes utveckling är beroende av en effektiv kollektivtrafik som binder samman regionen och dess arbets- och bostadsmarknad. Många skånska kommuner har planlagt för bostäder i samband med en eventuell utbyggnad av kollektivtrafiken i form av det så kallade Skånepaketet där Region Skåne beskriver vilken utbyggnad som planeras och behövs. Blir inte denna utbyggnad av, kommer många platser inte att ha förtroende nog för att byggföretag ska köpa mark, bygga och erbjuda bostäder där.

Byggs det inte tillräckligt med bostäder i Skåne, får det många konsekvenser. Alltfler unga vuxna saknar en egen bostad. I år kommer den siffran för fösta gången att ligga under 50 % och den så kallade mambokurvan håller på att gå i taket. Detta visar Hyresgästföreningens rapport ”Efterlyses: Fler hem för unga vuxna.” Hela 22 skånska kommuner uppger att de har bostadsbrist för unga.

För mer information, kontakta:
Rigmor Wilderoth, ordförande Hyresgästföreningen region norra Skåne, 0708-27 99 91

Här finns Region Skånes rapport ”Satsningar på kollektivtrafik för ökat byggande”: http://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/pressreleases/infrastruktur-och-kollektivtrafik-avgoerande-foer-nybyggnation-i-skaane-950357

Här finns Hyresgästföreningens rapport ”Efterlyses: Fler hem för unga vuxna” här: http://www.hyresgastforeningen.se/Press/Sidor/default.aspx?nd_ukey=36a29bb2cf632452eaef610ff2f40750&nd_view=view_pressrelease&nd_nr_of_items=3&nd_id=943094