Hyrorna i Treklövern Bostads AB höjs per lägenhet med 108 kr i månaden

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Treklövern Bostads AB. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 108 kronor per månad.

– Uppgörelsen är i år helt och hållet baserad på kostnadsutvecklingen; bostadsbolaget behöver denna höjning för att klara kommande kostnadsökningar, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta
Björkvald.

Hyreshöjningen för 2014 är i krontal per månad lika för alla lägenheter i bolagets bestånd med syfte att upprätthålla en riktig hyresnivå avseende lägenhetsstorleken. Enda undantaget är kvarteret Väpnaren som inte får någon höjning alls.

– Höjs hyran i procent år efter år blir till slut de större lägenheterna alldeles för dyra, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Eftersom hyrorna höjs retroaktivt kommer höjningen för januari och februari att tas ut lika över året med 22 kronor per månad per lägenhet från och med mars.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21