Har du för kallt i din lägenhet?

Kylan är här och med den kommer tyvärr en del oönskade problem för många hyresgäster. Varje år när temperaturen sjunker tar Hyresgästföreningen emot en mängd telefonsamtal från hyresgäster som fryser i sina lägenheter.

–  Vi vet av erfarenhet att det framför allt är i äldre hus, som i regel är sämre isolerade, som det kan bli för kallt inomhus. Under vintertid ringer många medlemmar och säger att det har det för kallt och fryser hemma. Det ska ingen behöva göra. Varje år hjälper vi ett flertal medlemmar som har problem med för kalla lägenheter, säger Niclas Sundell jurist på Hyresgästföreningen.

Fryser du i din lägenhet är första steget att ta reda på vilken inomhustemperatur du har. Socialstyrelsen rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Temperaturen ska dock aldrig vara lägre än 18 grader.

–  När du mäter temperaturen inomhus så är det antalet grader i den så kallade vistelsezonen du ska mäta. Det innebär att du placerar den digitala termometern minst en meter från fönstret och cirka en meter över golv. Är det under 18 grader där ska du prata med din hyresvärd och be att denne höjer värmen, säger Niclas Sundell.

Om din hyresvärd inte gör något åt att det är för kallt inomhus kan nästa steg vara att vända sig till miljökontoret i den kommun där du bor och be om hjälp. De kan ålägga hyresvärden att vidta åtgärder.

Om din inomhustemperatur är normal och du ändå uppelever din lägenhet som kall, kan det i en del fall bero på att det drar kallt. Även detta går att mäta genom en så kallad luftmängdsmätning.

För mer information:
Anneli Lundmark, pressekreterare, Hyresgästföreningen region Norrland 070-28 58 117