Det måste byggas studentbostäder i Örebro.

Det saknas 500 studentbostäder i Örebro och om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer behovet av studentbostäder öka ytterligare. Antalet inflyttande universitetsstudenter har ökat till 80% enligt Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och trenden ser ut att hålla i sig. Både Hyresgästföreningen och Örebro studentkår ser allvarligt på utvecklingen och uppmanar nu både politiker och fastighetsägare att bygga studentbostäder innan konsekvenserna drabbar Örebros utveckling.

Idag, den 20/1-2014, börjar det runt 1500 nya studenter vid Örebro universitet, ett av de lärosätena i Sverige som har mest antal ansökningar. Samtidigt är bostadssituationen i Örebro sämre än den har varit det senaste decenniet, totalt saknas det 500 studentbostäder för att täcka det akuta behovet. Örebro universitets ökade popularitet märks även i antalet studenter som flyttar till Örebro. Siffror från UKÄ visar att sedan 2003 har antalet inflyttande studenter till Örebro ökat från 65% till 80%. Trenden med den ökande inflyttningen ser ut att fortsätta, vilket kommer skapa ett ännu högre tryck på dagens befintliga studentbostäder.

- Det måste byggas studentbostäder i Örebro, rätten till en egen bostad till ett rimligt pris är avgörande för studentens trygghet och utveckling. Studentbostadsbristen är ett problem som endast kan lösas gemensamt av kommun och fastighetsägare, säger Jane Carlsson, student och ledamot Hyresgästföreningen region Mitt.

Resultatet av studentbostadsbristen är att studenter kommer till Örebro utan att ha bostad och många tvingas flytta in i andrahandsboende med höga hyror eller blir inneboende hos de Örebroare som är villiga att ta emot dem. Studentbostadsbristen gör att en redan utsatt grupp människor hamnar i en ännu mer utsatt och otrygg situation.

- Idag är det akut studentbostadsbrist, något som inte borde få förekomma i en studentstad som Örebro. Flera olika aspekter spelar en betydande roll för studenternas välmående och trygghet, där tillgången till bostad är en av de främsta faktorerna som ligger till grund för en god tillvaro. Antalet studentbostäder måste utökas och planeringen kring bostäder ska kretsa kring studenternas behov, säger Louise Hammar, Ordförande Örebro studentkår

Nu uppmanar Hyresgästföreningen och Örebro studentkår gemensamt Örebro kommun och stadens fastighetsägare att bygga nya studentbostäder innan situationen förvärras.

- Studentbostadsbristen kan få konsekvenser för Örebro universitets attraktivitet och i förlängningen kan Örebros arbetsgivare och näringslivets möjligheter att rekrytera rätt kompetens till arbetsplatser i regionen försämras, säger Jane Carlsson.

Örebros studentbostadssituation idag:

  • Det saknas 500 studentbostäder i Örebro

  • Antalet studenter som flyttar till Örebro för studier ökar

  • 57% av alla studenter i Örebro bor inte i en studentbostad. (Dessa bor i en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, villor, inneboende, andrahandsboende och i Öbo:s bostadsgaranti)

Den 13/2 har Hyresgästföreningen bjudit in kommunala politiker till Örebro universitet för att diskutera bostadssituationen och lösningar på den.

För mer information:

Jacob Höglund,
Bostadspolitiks utredare, Hyresgästföreningen Region Mitt
070-3708403

Andreas Lundgren
Informatör, Örebro studentkår
0709-399920