Stort underhållsbehov bakom AF Bostäders hyreshöjning på 2,1 procent

Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och AF Bostäder är avslutad. Resultatet blev en genomsnittlig höjning på 2,1 procent från första januari.

– ­Överenskommelsen innebär att en procent av höjningen avsättas direkt till ett utökat underhåll. Som stiftelse förekommer ingen vinstutdelning till ägarna utan alla intäkter stannar kvar och återinvesteras i verksamheten vilket vi tycker är positivt, säger Petter Ek Hyresgästföreningens förhandlingsledare.

Resten av hyreshöjningen ska täcka generella kostnadsökningar för bland annat höjda taxor och avgifter.

Höjningen av hyran varierar mellan 1,4 och 2,5 procent beroende på om det gäller en lägenhet eller ett korridorsrum.

För ytterligare information kontakta:
Petter Ek, förhandlingsledare, 0704-71 43 33
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46