Hyrorna i AB Kristianstadsbyggen höjs med 1,8 procent i genomsnitt

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Kristianstadsbyggen. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 1,8 procent i genomsnitt.

– Fjärrvärmepriset går även i år upp kraftigt vilket försvårat förhandlingsarbetet, säger
Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

För att klara kostnadsökningen för värmen höjs hyran med 0,5 procent. Höjda taxor för VA och renhållning ger 0,2 procent i hyreshöjning och resterande höjning kommer att gå till ökade
kostnader för personal. För en normaltrea på cirka 70 kvadratmeter innebär uppgörelsen en hyreshöjning på 100 kronor i månaden.

– Jämfört med förra årets förhandling där hela hyreshöjningen gick uteslutande till taxehöjningar kan i år en del medel stanna kvar och jobba för bolaget, säger Margareta Björkvald.

Hyreshöjningarna differentieras så att till exempel senast producerade lägenheter inte får någon höjning alls och kallförhyrda lägenheter får en lägre höjning än normalhöjningen. Spannet ligger mellan 0 och 2,4 procent.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21