Hyresgästföreningen om Bostadsbeskattningskommitténs förslag: Regeringen måste ta bostadsbristen på allvar och få fart på byggandet

Idag presenterade Bostadsbeskattningskommittén sina förslag till åtgärder för att skapa rättvisa ekonomiska villkor mellan boendeformerna i betänkandet Vissa bostadsbeskattningsfrågor SOU 2014:1.

Bostadsbeskattningskommitténs uppdrag var att "lämna förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresrätter".

-Det är naturligtvis tillfredsställande att kommittén efter en ingående analys har dragit exakt samma slutsatser som Hyresgästföreningen tidigare har gjort - att hyresrätten är missgynnad i förhållande till ägda bostäder. Det handlar om 2 000-3 000 kr/mån för en bostad som kostar 2 miljoner kronor att bygga. Däremot har regeringen gett kommittén ytterst få möjligheter att lämna förslag på åtgärder som skulle kunna förändra denna obalans, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Kommittén skriver i sitt betänkande att finansminister Anders Borgs direktiv "begränsar möjligheten att lämna förslag som på ett avgörande sätt förbättrar hyresrättens skattemässiga ställning."

Ett förslag presenterar dock kommittén, ett avskaffande av fastighetsavgiften för hyresbostäder. Men samtidigt som man föreslår det skriver man att "ett avskaffande av fastighetsavgiften kan inte förväntas få några stora effekter på utbudet av hyresbostäder”.

Man skriver också att ”För att genom ändrade skatteregler åstadkomma större effekter på utbudet av hyresbostäder krävs en utjämning av de skattemässiga villkoren mellan ägda och hyrda bostäder." 

-Det är förstås utmärkt att kommittén föreslår att fastighetsavgiften tas bort för hyresrätter - då försvinner dubbelbeskattningen av hyresbostäder. Men fastighetsavgiften i redan byggda hyresrätter är ca 100 kr/mån eller ca 18 kr/kvm, vilket motsvarar knappt 2 % av genomsnittshyran, säger Barbro Engman.

-Dessutom är fastighetsavgiften redan borttagen för de första 15 åren i nyproduktion. En utebliven kostnadsökning om 15 år på 100 kr/mån kommer knappast att ha någon betydelse för investeringsviljan. Precis som kommittén själv säger så krävs det ytterligare åtgärder för att nå neutrala villkor och öka utbudet av hyresrätter.

Kommittén har även tittat på möjligheten att ge hyresgäster rätt till skattereduktion för ROT-arbete. Men även i den frågan är regeringens direktiv så begränsade att kommittén inte ser någon möjlighet att föreslå det trots att den i sin analys pekar på att det vore ett logiskt steg.

-Bostadsminister Stefan Attefall säger sig vilja vända på alla stenar i sitt arbete för att få fart på byggandet. Då är det beklämmande att han och övriga regeringen inte ens vågar närma sig den stora sten som den orättvisa beskattningen innebär, säger Barbro Engman.

-När bostadsbristen och dess negativa konsekvenser för både samhälle och individer förstärks dag för dag så finns det inget utrymme för tvekan. Nu måste regeringen ta bostadsbristen på allvar och se till att bostadsbyggandet får fart.

-För att öka nyproduktionen av hyresrätter krävs det ekonomiska villkor som är mer likvärdiga dem som gäller för äganderätt och bostadsrätt. Detsamma gäller förutsättningarna för upprustning av bostadsbeståndet där villkoren för ägda bostäder är mycket gynnsamma genom ROT-avdrag och ränteavdrag.

Om regeringen fortfarande tvekar om vilka åtgärder som krävs så har Hyresgästföreningen presenterat en rad förslag som garanterat skulle få fart på byggandet i landet; en statlig investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter med rimliga hyresnivåer, miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter, ROT-avdrag till hyresrätter och skattefria underhållsfonder.

-Stefan Attefall brukar berömma sig med att ha den största reformagendan någonsin på bostadsområdet med sitt sextiotal utredningar. När man läser Bostadsbeskattningskommitténs betänkande där de själva skriver att de är förhindrade av regeringen att föreslå åtgärder som kommer att få någon reell effekt på bostadsbyggandet, så kan man fråga sig vad den där reformagendan betyder i verkligheten.

-Regeringen har ett stort ansvar för att ta kommitténs analys vidare och presentera konkreta förslag. Nu är det är upp till bevis för Stefan Attefall och Anders Borg, säger Barbro Engman.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen och expert i Bostadsbeskattningsskommittén 070-672 92 63