Krav på fler hyresrätter i Ulleråker

Hyresgästföreningen välkomnar att kommunen hittar ett större projekt för uppnå målen om högt bostadsbyggande. 8 000 lägenheter ska byggas, men bara 30 procent av dessa blir hyresrätter enligt de första förslagen.

-  Det är för lite. Riksgenomsnittet är 36 procent och Uppsala ligger redan under det. I större städer är normalt andelen hyresrätter högre. En målsättning om minst 40 procent hyresrätter i Ulleråker skulle vara rimligt om Uppsala vill vara en storstad, säger Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson för Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivsta.

Statistik från Hyresgästföreningen visar att de som framför allt efterfrågar bostäder, unga, främst efterfrågar just hyresrätter. Behovet av fler hyresrätter är därmed uppbyggt under en lång tid och behoven är stora, inte bara av studentlägenheter.

-  Vi hoppas att nyproduktionen kan vara inriktad på det som efterfrågas. Under flera år har alla hyresrätter som byggts i Uppsala varit dyra och svåra för stora grupper att ha råd med, samtidigt som hyrorna i det äldre beståndet höjs genom renoveringar, säger Jens Nilsson

Hyresgästföreningen hoppas på att kommunen genom sin markpolitik och genom att ge särskilda uppdrag om billig produktion kan bygga fler nya hyresrätter som fler har råd att efterfråga.

Mer fakta:

- Upplåtelseformer i Uppsala kommun.

http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/bostader/upplatelseformer/

 - Ytterligare fakta om bostäder i Uppsala samt nedladdningsbvara diagram.

http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/kommuner/uppsala/

Hyresgästföreningens rapport om vilka boendeformer unga efterfrågar

http://hurvibor.se/wp-content/uploads/Hur-bor-unga-vuxna-i-Sverige-2013.pdf

- Rapporten Vad byggs i Uppsala, och vad kan byggas? Hyresrättens plats i en expanderande kommun Se "Relaterade dokument" längst ner i pressmeddelandet.

Frågor och fler kommentarer:

Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta, 073 643 00 85.
Jens Lundberg, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 018 18 93 28.