"Vi kräver att hyresgästerna i kompenseras fullt ut"

Nästa månad påbörjar de fyra bostadsbolagen i Göteborg nedsläckningen av kabel-TV-nätet med start i nordöstra Göteborg (etapp 1). Som kompensation erbjuds nu hyresgästerna en hyresrabatt på 500 kronor i februari. Sedan tidigare finns även en möjlighet att få en mindre subvention för nytt TV-abonnemang och IPTV-box i det nya fibernätet.

Hyresgästföreningens krav på kompensation är en permanent sänkning av hyrorna, alternativt att man hittar lösningar som kompenserar hyresgästerna fullt ut i det nya fibernätet. Men det bästa alternativet vore att behålla kabel-TV-nätet. Bolagen vägrar att gå med på detta. Hyresgästföreningen har därför vänt sig till Hyresmarknadskommittén i Stockholm för att få hjälp med en förhandlingslösning och vi inväntar nu kommitténs medlingsbud.

Bostadsbolagen hävdar att nedsläckningen skapar en konkurrens i fibernätet vilket skulle gynna hyresgästerna i form av bra priser. Det är en bedömning som varken Hyresgästföreningen eller Post- och Telestyrelsen (PTS) håller med om. Så här skriver Post- och Telestyrelsen (PTS) i ett brev den 27 april 2012 till Förvaltnings AB Framtidens VD:

”En stängning av kabel-TV nätet innebär att Göteborgs Stad, genom AB Framtiden, i praktiken motverkar regeringens bredbandsstrategi för Sverige. I bredbandsstrategin poängteras vikten av att kommunala bostadsbolag bevarar möjligheten för operatörer att leverera bredbandstjänster via kabel-TV nät, trots anläggning av nya fibernät.” 

Hyresgästföreningen har därför skrivit ett brev till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för att få till stånd en dialog så att frågan om nedsläckningen av kabel-TV nätet får en lösning som är acceptabel för alla parter. Frågan berör tiotusentals göteborgare och av den anledningen tycker vi att det är viktigt att moderbolagets styrelse får möjliget att medverka till en lösning som gäller för alla dotterbolagen.

 

Om du har frågor välkommen att kontakta:

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, tel 031-704 50 67.

E-post: pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se