Tvåårigt hyresavtal för MKB

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och MKB är avslutade. Uppgörelsen innebär ett tvåårsavtal där första etappen ger en hyreshöjning på 1,4 procent från första april 2014.

Bakom höjningen ligger bland annat kostnadsökningar för värme, vatten och renhållning.

– ­Jag tycker att det är en rimlig höjning. Det är dessutom positivt med en tvåårig uppgörelse som skapar möjlighet till långsiktig planering för både hyresgästerna och MKB. När vi nu påbörjar omförhandlingen av Malmömodellen kan vi istället ägna mer tid och kraft åt detta, säger Kenneth Gustavsson, förtroendevald och ordförande i förhandlingsdelegationen i Malmö.

MKB hade från början begärt hyreshöjningar med 2,5 procent från årsskiftet men i förhandlingarna lyckades Hyresgästföreningen pressa ner kravet och senarelägga införandet till andra kvartalet 2014.

Vid årsskiftet 2015 höjs hyran med 1,6 procent och får höjas nästa gång tidigast från första februari 2016.

För en lägenhet som idag kostar 7000 kronor i månaden innebär höjningen från första april 2014 att hyresgästen får betala cirka 100 kronor mer i månaden.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindgren
, förhandlingsledare, 0704-71 43 21
Kenneth Gustavsson, ordf. i förhandlingsdelegationen 040-17 43 69
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46