Skurupshem höjer hyrorna

Hyresförhandlingarna mellan Skurupshem och Hyresgästföreningen är klara. Resultatet blev en hyreshöjning på 2,5 procent från 1 februari 2014. Skurupshem hade från början begärt en höjning på 3 procent från 1 januari.

– Förhandlingarna med Skurupshem var i år speciellt svåra och sega. I ett läge där inflationen är låg och räntorna fortsatt låga, behöver hyrorna istället höjas för att kommunen tagit ifrån Skurupshem uppdraget att förvalta Skurups kommuns fastigheter. De samordningsvinster som gjordes har kommit Skurupshems hyresgäster till godo. När kommunen ställde formella krav i en upphandling, om förvaltningsuppdraget, som nästan bara stora företag kan uppfylla, förhindrades Skurupshem att delta i denna, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

– Vi har, trots gjorda prutningar, vid förhandlingarna slagit vakt om att Skurupshem ska kunna fortsätta att satsa på att ta igen eftersatt underhåll. Det innebär att även fortsättningsvis kommer Skurupshem att kunna satsa cirka 13 miljoner kronor på det inre underhållet i form av målning, tapetsering, golvläggning, byte av vitvaror, VVS och underhållsrabatter.

– Vi kom överens om följande satsningar bland annat när det gäller yttre underhåll: Trapphusfasader på Östergård, beklädnad av gavlar och målning av elskåp på Flintebro, balkongrenovering på Västra Storgatan 14, fasadtvätt och byte av förrådsfönster på Vinkelgatan och Rydsbogatan i Rydsgård, samt
dörrmålning på Möllevägen i Skivarp och i Abbekås, avslutar Sten Svensson.

För ytterligare information kontakta:
Sten Svensson, förhandlingsledare, 040-17 43 24
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46