Österlenhem vill höja hyran

En hyreshöjning med 180 kronor i månaden från första februari för en genomsnittstrea. Det är den ökning av hyran som Österlenhem AB vill införa för sina hyresgäster som har värmekostnaden inräknat i sin hyra. 

– Om man ser till den generella kostnadsökningen så är det är högt krav som omvandlat i procent blir drygt tre procent, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Inför förhandlingen har Österlenhem begärt att få genomföra en höjning med 30 kronor per kvadratmeter och år för lägenheter med varmhyra. För en genomsnittstrea på 72 kvadratmeter innebär det är hyreshöjning med 180 kronor i månaden.

Den motsvarande begärda höjningen för lägenheter med kallhyra är 26 kronor per kvadratmeter och år. Den begärda höjningen för en genomsnittstrea skulle ge en höjning av kallhyran med 156 kronor i månaden.

– Vi kommer inledningsvis att begära in ett ekonomiskt underlag från Österlenhem. Först därefter kan vi ta ställning till om deras krav är rimligt eller inte, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

De privata fastighetsägarna i Tomelilla som företräds av Fastighetsägarna Syd begär en höjning av hyran med 2,7 procent från första januari 2014.

För mer information kontakta:
Sten Svensson, förhandlingsledare, 040-17 43 24
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46