Låg hyreshöjning för Botkyrkabyggens hyresgäster 2014

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen region Stockholm har AB Botkyrkabyggen gått med på en återhållsam hyreshöjning för 2014. Hyrorna för bostadslägenheter höjs med 1,35 procent från 1 januari 2014. Inledningsvis ville bolaget höja hyrorna med 2,5 procent.

I överenskommelsen ingår också en återbetalning till hyresgästerna i början på 2015, om Botkyrkabyggen får ett överskott i budgeten för drift- och taxebundna kostnader, exklusive värme och snöröjning.

För tre rum och kök på 78 kvm innebär hyreshöjningen i snitt 80 kronor i månaden.

– Hyresgästföreningen fick Botkyrkabyggen att gå med på att den låga inflation som förutspås för 2014 ska märkas på hyrorna, säger Björn Raemklang, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:
Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem
0706-331 727

Björn Raemklang
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-589 61 86