Sänkning av hyror på Enspännargatan 12–14

En överenskommelse har träffats mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Förvaltnings AB Bergsundet om hyrorna för 79 lägenheter på Enspännargatan 12–14 i Hässelby.

Efter förhandlingar har parterna enats om en tvåårig överenskommelse för åren 2013–2014. Överenskommelsen innebär att hyrorna nu har justerats i enlighet med bruksvärdessystemet.

För flertalet av fastighetens lägenheter har hyrorna sänkts, medan några lägenheter har fått en marginell höjning. Totalt har hyresuttaget för fastigheten sänkts med 2,95 procent.

Uppgörelsen gäller från årsskiftet 2013/2014.

Maria Palme
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-555 98 00

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84