Hyresförhandlingar med Vindelnbostäder har strandat

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Vindelnbostäder AB har strandat.

Det kommunala bostadsbolaget Vindelnbostäder vill höja hyrorna med 4,42 procent, en bra bit över riksgenomsnittet för yrkanden som ligger på 2,78 procent. Hyresgästföreningen kan inte acceptera Vindelnbostäders krav. Efter tre förhandlingstillfällen står parterna fortfarande långt ifrån varandra och kan inte komma överens.

–  Vindelnbostäder vill höja hyrorna för att täcka ökade kostnader för avskrivningar. Till det kommer kostnaden för räntor 2014 som vi tycker Vindelnbostäder uppskattat som oskäligt höga, säger Krister Häggling, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen vänder sig nu till Hyresmarknadskommittén som kommer att göra ett försök att medla mellan parterna. Om medlingen misslyckas tar Hyresmarknadskommittén beslut om vilken hyreshöjning det blir.

Vindelnbostäder ville höja hyrorna från och med den första januari.

Hyresmarknadskommittén är ett medlingsorgan som består av ledamöter från Hyresgästföreningen Riksförbundet och SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens centralorganisation).

Fram till den 17 december var hyrorna för omkring 20 procent av de allmännyttiga lägenheterna i Sverige färdigförhandlade och den genomsnittliga hyreshöjningen för dem ligger på 1,78 procent.

För mer information:
Krister Häggling, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-574 94 57