Hyresgästföreningen och Mitthem står långt ifrån varandra

Mitthem och Hyresgästföreningen står långt ifrån varandra i förhandlingarna om nästa års hyror.  Efter tre förhandlingstillfällen har parterna inte kommit överens. Mitthem vänder sig nu till Hyresmarknadskommittén för medling.

Det kommunala bostadsbolaget Mitthem har krävt att få höja hyrorna med 2,5 procent vilket motsvarar 24 kronor per kvadratmeter. Hyresgästföreningen anser att kravet är för högt.

–  Mitthem vill ha mer pengar för att underhålla miljonprogrammen, något som de borde ha gjort för länge sedan. I stället har bolaget genererat vinster och har nu ett par 100 miljoner i eget kapital. Vi anser att hyresgästerna har gjort sitt redan, säger Conny Säker, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Med ett av de största privata bostadsbolagen i Sundsvall, Din Bostad, gjordes tidigare en uppgörelse på en hyreshöjning på åtta kronor per kvadratmeter.

Mitthem har nu beslutat sig för att vända sig till Hyresmarknadskommittén för medling.

Hyresmarknadskommittén är ett medlingsorgan som består av ledamöter från Hyresgästföreningen Riksförbundet och SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens centralorganisation).

I och med att ingen överenskommelse kunde träffas finns det en risk för att höjningen kan börja gälla retroaktivt.  Mitthem vill höja hyrorna från och med den första januari.

För mer information:
Conny Säker, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 070-321 63 63