Svea Hovrätt ger klartecken till Stenas renovering av Pennygången

Nu i eftermiddag kom Svea Hovrätts beslut om Stena Fastigheters renoveringsplaner för Pennygången i Göteborg. Hovrätten ansluter sig till hyresnämndens bedömning och godkänner de omfattande åtgärder Stena vill genomföra i området. Därmed avslår rätten också överklagandet från hyresgästerna.

 -  Det här beslutet var tyvärr förväntat, säger Hyresgästföreningens jurist Conny Borup som företrätt de hyresgäster som överklagat till hovrätten.

-  Beslutet visar med all önskvärd tydlighet att det behövs en lagändring som ger hyresgästerna ett betydligt bättre lagskydd och starkare inflytande vid ombyggnationer.

Inte heller Mattias Axelsson som är hyresgäst på Pennygången och vice ordförande i den lokala hyresgästföreningen Valvteglet i området är särskilt överraskad över Svea Hovrätts beslut.

-  Tyvärr var det precis det här vi hade väntat oss, säger Mattias Axelsson. Beslutet visar att vi hyresgäster i princip är rättslösa när det kommer till ombyggnationer.

-  Jag utgår dock ifrån att det här inte påverkar det pågående arbetet med en dialog kring renoveringen.

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

jurist Conny Borup 0708-11 39 45

vice ordförande Valvteglet Mattias Axelsson 0736-42 38 06