Oseriöst av Kanslihuset att direktavisera höjd hyra

Hyresförhandlingarna för drygt 2000 lägenheter i fastigheter i Lund som har Kanslihuset som förhandlingsombud har strandat efter att Kanslihuset har lämnat förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Istället för att avvakta ett beslut från hyresnämnden har Kanslihuset redan skickat nya avier med höjd hyra direkt till hyresgästerna.

Kanslihuset krävde att få höja hyran med 5,8 procent på två år. Trots upprepade diskussioner har parterna inte lyckats komma överens om en justering av hyrorna för 2014. Förhandlingen omfattar 2238 lägenheter.

– En seriös fastighetsägare eller förvaltare lägger inte det här ansvaret i knäet på hyresgästerna genom att direktavisera höjda hyror. Det normala tillvägagångssättet är att förhandla, och om man inte kommer överens gå via hyresnämnden. Det här är inte första gången som Kanslihuset direktaviserar när parterna inte lyckats komma överens i förhandlingen, säger Dorthe H Romare, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

När hyresvärden frånträder en hyresförhandling har fastighetsägaren möjlighet att vända sig till hyresnämnden. Det blir då domstolens sak att avgöra vilken hyra som är rimlig. I de flesta fall väljer hyresvärdarna att avvakta med att höja hyran till hyresnämnden fällt sitt avgörande. I några fall väljer hyresvärden att direktavisera nya hyror med en höjning trots att den varken är förhandlad med Hyresgästföreningen eller ett resultat av hyresnämndens beslut.

För mer information kontakta:
Dorthe H. Romare, förhandlingschef, 040-17 43 12
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46