Nästa års Mimerhyror färdiga - förhandlingarna med privaten strandade

Hyresförhandlingarna mellan Mimer och Hyresgästföreningen är nu avslutade. För en genomsnittlig trerummare stiger hyran med 100 kronor i månaden vid årsskiftet. Förhandlingarna med Fastighetsägarna avseende de privata hyresvärdarna har däremot strandat. 

Uppgörelsen med Mimer innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 1,8 procent, men olika mycket beroende på läge. I centrum höjs de med 2,3 procent, i ”centrumnära” läge med 1,8 procent och i ytterområden med 1,65 procent.

Mimer ville när förhandlingarna inleddes höja hyrorna med i snitt 2,52 procent.

-  Det är väl som det ska vara efter förhandlingar – bägge parter är lite missnöjda, säger Johan Kretz, förhandlare vid Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Mimer har budgeterat för att göra en vinst på 60 miljoner kronor 2014. Hyresgästföreningen ifrågasatte det höga vinstkravet, men Mimer insisterade på att det är nödvändigt för att klara av att bygga nytt. Vilket som bekant behövs i rådande bostadsbrist.

-  Det är orättvist att Mimers hyresgäster därmed får ta ett större bostadspolitiskt ansvar än andra västeråsare. Samtidigt kan Mimer inte finansiera sin nybyggnation på annat sätt än via hyrorna, säger Johan Kretz.

På den privata sidan har HGF:s förhandlingar med Fastighetsägarföreningen strandats av motparten. Fastighetsägaren har hållit fast vid sitt krav på hyreshöjningar på 3-6 procent, vilket HGF inte kunnat acceptera.

Nu har i stället Fastighetsägarföreningen krävt förhandlingar på fastighetsnivå.

-  Det betyder att vi har över 500 fastigheter som måste förhandlas en och en. Det är mycket tidskrävande och innebär tyvärr att såväl hyresgäster som fastighetsägare kan komma att få vänta en bra bit in på 2014 innan de vet vad som gäller, säger Johan Kretz.

Kontaktpersoner

Johan Kretz, förhandlingsledare, 021 – 15 39 02

Tomas Östling, ordförande för Hyresgästföreningen i Västerås, 070 – 578 00 41
Östling befinner sig under eftermiddagen i Hyresgästföreningens offentliga lägenhet på Bondtorget i Västerås. Journalister och allmänhet är välkomna.