Hyrorna i Eslövs Bostads AB höjs med 1,9 % i genomsnitt

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Eslövs Bostads AB. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med i genomsnitt 1,9 procent. Höjningen är en del av den tvåårsuppgörelse som tecknades hösten 2012.

– Uppgörelsen är baserad på de kostnadsökningar som det kalkylerades med 2012 och som är desamma idag, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Intäkterna från hyreshöjningen går till löpande driftskostnader. Höjningen beror på
driftkostnadsökningar med en hyrespåverkan på 1,1 %, ökade administrationskostnader ger 0,3 % i hyreshöjning och resterande 0,5 % i höjning beror på en förväntan om ökade räntekostnader för bolaget mot andra halvan av 2014.

– Viktigt att notera är att det av uppgörelsen framgår att den vinst som uppstod vid försäljningen av området Berga och Bergagården inte tas i anspråk i EBO:s budget för 2014. Vinstmedlen är tänkta att användas till nyproduktion av bostäder. Även de tio miljoner av försäljningsvinsten som delas ut till kommunen kommer att användas till olika bostadsändamål, säger Margareta Björkvald. 

Hyreshöjningarna kommer att differentieras i enlighet med hyressättningsprojektet som nu är nere på lägenhetsnivå. Spannet är från 0 % till 3,8 %, men med ett tak på max 400 kronor i månaden.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21