Måttlig höjning av hyran väntar Lunds hyresgäster i Arboga

Lund ville ursprungligen höja hyran med 2,27 procent inför nästa år. Parterna kunde slutligen enas om 1,7 procent vilket är en besparing på 330 kr/år för hyresgästerna. 

-  Det är något mer än vad kostnaderna på orten väntas öka. Men samtidigt håller Lunds förvaltning hög kvalitet med hänsyn taget till hyresnivån. Bolaget lägger förhållandevis mycket pengar på underhåll, säger Johan Kretz, förhandlare vid Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Lund är den största hyresvärden i Arboga med 1003 bostadslägenheter. Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Arbogabostäder pågår fortfarande. Arbogabostäder har yrkat på 3,4 procent, vilket är högre än vad HGF kan acceptera.

Kontakt: Johan Kretz, 021-15 39 02