Hyrorna i AB Hässlehem höjs med 15 kronor per kvadratmeter och år i genomsnitt

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Hässlehem. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 15 kronor per kvadratmeter i genomsnitt.

– Uppgörelsen är i linje med våra ambitioner att hålla en jämn och sund hyresutveckling på orten
men förhandlingen har försvårats av kommunens beslut om en utdelning på två miljoner,
säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Hyreshöjningen beror på ökade driftskostnader såsom bland annat höjda taxor för renhållning, el och värme vilket ger 0,8 % i hyreshöjning. Ökade personalkostnader ger 0,25 % i hyreshöjning och resterande höjning går till ökade kostnader för underhåll. För en normaltrea på cirka 70 kvadratmeter innebär uppgörelsen en hyreshöjning på cirka 87 kronor i månaden.

– Kommunfullmäktiges beslut att öka utdelningen från en miljon till två miljoner för 2013 påverkar inte förhandlingsresultatet. Det soliditetskrav som är ställt på bolaget från ägarens sida får istället ge vika.
Detta är inte en önskvärd utveckling eftersom det försvagar bolaget ekonomiskt, säger Margareta Björkvald.

Någon överenskommelse om att differentiera hyreshöjningen i enlighet med det påbörjade hyressättningsprojektet i Hässleholm har inte slutits i årets förhandling. För trygghetsboendet Pärlan sker ingen hyreshöjning.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21