Svårare än någonsin för unga att hitta en bostad

Hyresgästföreningen i Västerås presenterar undersökning om ungas boende och bjuder in till samtal om bostadssituationen för unga i Västerås. Fredagen 13 december kl 13-18 kommer Hyresgästföreningens offentliga lägenhet att stå på bondtorget i Västerås. Där kommer Hyresgästföreningen att bjuda på glögg och samtala med förbipasserande västeråsare om deras bostadssituation.

Under valåret 2014 kommer det för första gången vara en majoritet av landets 20- till 27-åringar som står utan egen bostad. En majoritet unga kommer att tvingas bo i andra hand eller bo hemma hos sina föräldrar. Det visar undersökningen en ny undersökning som Hyresgästföreningen tagit fram.

-  Det borde vara en självklarhet att som ung vuxen ha ett eget boende, säger Tomas Östling, ordförande för Hyresgästföreningen i Västerås. Ett eget hem är avgörande för hur du kan leva ditt liv. Bostaden är en förutsättning för att du som ung vuxen ska kunna utvecklas som person.  Den påverkar dina drömmar, din självkänsla och i förlängningen också hela samhällets välmående.

-  Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv att kunna flytta till jobb och studier, bilda familj och anpassa sitt boende efter olika skeenden i livet. Forskningen visar att en god tillgång på bostäder av alla de slag är en förutsättning för en god tillväxt, förklarar Tomas Östling.

Hyresgästföreningen i Västerås presenterade nyligen ett lokalt bostadspolitiskt program i vilket man presenterar en rad förslag för ökat bostadsbyggande. Programmet finns bifogat detta pressmeddelande. Detsamma gäller den fullständiga rapporten om unga vuxnas boendesituation.