Hyresgästföreningen bjuder in till samtal om bostadsbristen och jobben

Bristen på bostäder hotar tillväxten och hindrar människors frihet. Nu bjuder därför Hyresgästföreningen Aros-Gävle in till ett seminarium om bostadsmarknadens betydelse för en fungerande arbetsmarknad. Seminariet äger rum på Västerås slott onsdagen 29 januari och gästas av bland annat LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund, Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman och Nina Lundström (FP). 

Forskaren och samhällsdebattören Nima Sanandaji har på uppdrag av Hyresgästföreningen undersökt sambandet mellan bostadsmarknadens och arbetsmarknadens funktionssätt.

Rapporten visar att rörligheten på arbetsmarknaden är avgörande för kompetensförsörjning och sysselsättning, företags innovationskraft och ytterst Sveriges långsiktiga tillväxt. En mer dynamisk bostadsmarknad krävs för att möta dessa utmaningar.

- Vi möter allt f ler företagare som säger att bristen på bostäder försvårar deras rekryteringsmöjligheter. Därför tycker vi att det är hög tid att lyfta debatten om hyresrättens betydelse för en fungerande arbetsmarknad, säger Johan Lindahl, utredare på Hyresgästföreningen Aros-Gävle. 

- Bristen på bostäder är ett samhällsproblem med allvarliga ekonomiska konsekvenser och inte något som enbart drabbar dem som saknar bostad, förklarar Johan Lindahl. 

Efter en inledning av Nima Sanandaji följer ett samtal mellan Folkpartiets bostadspolitiska talesperson Nina Lundström, LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund, Björn Nordén från Jobba i Västerås och Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman.

Onsdag 29 januari 2014, kl 13-15 i rikssalen på Västerås slott. 

FRÅGOR: Johan Lindahl, 021-153909, johan.lindahl@hyresgastforeningen.se 

ANMÄLAN: lillemor.ohlsson@hyresgastforeningen.se