Hallstahem och Hyresgästföreningen överens om 2014 års hyror

1,8 procent – så mycket höjer Hallstahem sina hyror 2014. För en trea på 77 m2 innebär det en fördyring med cirka 100 kronor i månaden.

Årets förhandlingar mellan Hallstahem och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Hallstahems ursprungliga yrkande var 2,4 procents höjning. Överenskommelsen på 1,8 procent är därför en besparing på 850 000 kr för Hallstahems hyresgäster.

- Vi hade naturligtvis gärna sett en ännu lägre hyresnivå i Hallstahammar, då vi vet att betalningsförmågan är begränsad för många hyresgäster. Samtidigt vet vi att Hallstahem behöver öka sina intäkter för att klara av fastighetsunderhållet, säger Johan Kretz, förhandlare vid Hyresgästföreningen.

Den svåraste knuten att lösa var parternas olika syn på Hallstahems framtida räntekostnader. Bolaget förutspår att de ökar med nästan 1 miljon kronor, vilket HGF ifrågasatte eftersom ränteläget är stabilt lågt och Hallstahem har amorterat av delar av lånestocken.

- Hallstahem lovade att om vi har rätt och de har fel kommer det ändå hyresgästerna tillgodo. Vinsten förblir i så fall densamma och överskottet går i stället till ökat underhåll, säger Johan Kretz.

I genomsnitt stiger årshyran med 16,50 kr per kvadratmeter till 941,57 kr .

För mer information, kontakta:

Johan Kretz, förhandlingsledare  021 – 15 39 02
Östen Wretling, ordf. HGF Kolbäcksdalen   070 – 368 11 41