7 600 kr i årsvinst för en genomsnittslägenhet

Under flera år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 privata fastighetsföretag i södra Skåne. År efter år visar det sig vara riktigt lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder.

 Föga förvånande visar vår undersökning att det år efter år, i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur, är en riktigt lönsam affär att äga och förvalta hyresbostäder. Årsvinsten per lägenhet över en femårsperiod är 7 600 kronor. Det betyder över 630 kronor varje månad, rakt ner i fastighetsägarnas fickor, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Huvudresultaten i undersökningen är:

  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till över 9,4 procent.
  • Direktavkastningen uppgår till 6,8 procent, alltså högre än bankernas utlåningsränta.
  • Årsvinsten per genomsnittslägenhet under 2012 var över 6 800 kronor.

– Fastighetsägarna drar sig inte för att påstå att det inte är lönsamt att äga fastigheter, att man därför vill införa marknadshyror. Utredningen visar svart på vitt att de har fel. Utan nuvarande lagstiftning med bruksvärdeshyror och rätten att organisera sig och få sin hyra förhandlad skulle man stå sig slätt som hyresgäst, säger Bo Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen Region södra Skåne.

För ytterligare information, kontakta:
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 040-17 43 48
Bo Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen region södra Skåne, 0704-71 43 04