Förhandlingarna om nedsläckningen av kabel-tv-nätet i Göteborg har avbrutits

I går, den 5 december, enades Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget, Poseidon, Gårdstensbostäder och Familjebostäder om att avbryta förhandlingarna om nedsläckningen av kabel-tv-nätet i allmännyttans 71 000 lägenheter i Göteborg. Skälet är att parterna trots ett flertal förhandlingsomgångar inte kunnat komma fram till en överenskommelse.

Hyresgästföreningen är sedan tidigare överens med de allmännyttiga bolagen om att införa fibernätet Framtidens bredband eftersom det ökar hyresgästernas valfrihet. Införandet av fibernätet innebär en standardhöjning och därför har vi också sedan tidigare enats om en hyreshöjning per lägenhet på 30 kronor/månad.

Det förhandlingarna nu har gällt handlar alltså inte om själva fibernätet utan om bolagens ensidigt fattade beslut att släcka ner det nuvarande kabel-tv-nätet. Hyresgästföreningens krav är att hyresgästerna ska hållas ekonomiskt skadeslösa i samband med övergången som bland annat innebär att hyresgästerna måste skaffa en digitalbox och teckna egna tv-abonnemang.

-  Vi har försökt hitta permanenta lösningar för att kompensera hyresgästerna för de ökade kostnader detta för med sig, säger Pedram Kouchakpour, chef för förhandlingsenheten hos Hyresgästföreningen. Men bolagen har enbart erbjudit tidsbegränsade hyresreduktioner och engångsrabatter och därför kommer vi just nu inte längre i förhandlingarna.

Hyresgästföreningen kommer nu att vända sig till Hyresmarknadskommittén för att få hjälp med en lösning. Hyresmarknadskommittén är ett partssammansatt organ med uppgift att lösa tvister på hyresmarknaden.

För mer information välkommen att kontakta:

Pedram Kouchakpour, enhetschef förhandling, 031-704 50 67, 0702-99 94 32