Jätteprojicering på husfasader i Malmö och Lund 6 december

Alla människor har rätt till ett eget hem där man får bestämma själv, begå misstag och utvecklas. Den 6 december klockan 15.00 - 21.00 uppmärksammar Hyresgästföreningen detta genom jätteprojektioner på olika byggnadsfasader i Malmö och Lund.

Under eftermiddagen och tidiga fredagskvällen sker projiceringen i Malmö vid stadshuset, Kaptensbron, och Sydsvenskanhuset. Vid 19.30 påbörjas projiceringen i Lund vid Stortorget och därefter vid centralstationen och Lunds domkyrka. Allmänheten har möjlighet att gå in på Twitter och Instagram och skriva tweets och lägga in bilder och få sina inlägg uppvisade på jätteprojektionen. Inläggen läggs också upp på sidan flerhem.nu, där det går att skicka brev till lokala politiker runt om i landet, läsa om bostadsbristen och ta reda på hur man kan göra skillnad.

Egen härd är guld värd. Flerhem.nu är en del av Hyresgästföreningens opinionssatsning för att lyfta bostadsfrågan till en topplacering i valrörelsen 2014.

Bostadsbristen är ett allvarligt samhällsproblem som växer för varje år och påverkar möjligheter till arbete, studieplatser och självförverkligande. Värst drabbade av bostadsbristen är unga som oftast har sämre förutsättningar än andra grupper i samhället att komma in på bostadsmarknaden. Det är guld värt att få ett eget hem och i förlängningen är det även guld värt för hela Sverige. Därför är det dags att politikerna vaknar och att bostadspolitiken blir en valfråga 2014

För mer information kontakta:
Fritjof Carlsson-Brandt, projektledare; 0702 - 183638
fritjof.carlsson-brandt@hyresgastforeningen.se