Hyresgästfgöreningen och Botrygg AB : Vi tar ansvar för hyresrätten och träffar i dag en unik överenskommelse om nästa års hyresnivåer

Förhandlingarna om nästa års hyresnivåer är nu i full gång. Idag råder ett lågt inflationstryck i Sverige som bidrar till fortsatt låga räntor. Den generella bilden för samtliga europeiska länder är hög arbetslöshet, ett stort utbud av kapital som ska placeras samt låg efterfrågan. Det finns därför mycket som talar för att trenden med låga räntor består under de kommande två-tre åren.

Mot den bakgrunden finns goda skäl att hålla hyreshöjningarna på en likaledes låg nivå.

Idag träffar därför Botrygg AB, en av de stora privata fastighetsägarna i landet, ett ramavtal med Hyresgästföreningen där hyreshöjningen stannar på 0,9 procent för alla Botryggs hyresgäster i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping.

Det ska jämföras med det snitt på 2,78 procent som andra fastighetsägare hittills har yrkat.

- Hyresvärdarna har ett mycket gynnsamt läge inför årets hyresförhandlingar som ger dem stora möjligheter att ta både ett samhällsekonomiskt ansvar och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina kunder, Sveriges tre miljoner hyresgäster, säger Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

- Det känns därför väldigt bra att Botrygg är beredd att ta det ansvaret för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och att de vill arbeta för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Barbro Engman.

- Vi är nöjda med denna uppgörelse, säger Michael Cocozza, VD Botrygg AB.  0,9 procent i hyreshöjning när vi har nollinflation är en rimlig nivå.

Det är idag svårare än någonsin att få en bostad i Sverige. I mer än hälften av landets  kommuner byggs det för lite. Behovet av bostäder ökar, inte minst gäller det hyresrätter. Det är en omöjlig ekvation. Bostadsbristen får också dagligen konsekvenser för människor runt om i landet. De tvingas bo trångt eller tacka nej till utbildningsplatser och jobb.

Men bostadsbristen är inte bara ett problem för dem som saknar bostad. En ökad tillgång på bostäder är en nödvändighet för Sveriges utveckling och för svensk tillväxt.

- Ska prismekanismen på bostadsmarknaden fungera så kan vi inte ha stor bostadsbrist, säger Michael Cocozza.

- Nu hoppas vi fler fastighetsägare ställer upp och visar att de är redo att ta ansvar för hyresrättens utveckling, för rimliga boendekostnader och för en bostadsmarknad som präglas av konkurrens och som ger hyresgästerna reella valmöjligheter, avslutar Barbro Engman och Michael Cocozza.

I Göteborg har Botrygg omkring 300 lägenheter.

För mer information kontakta:

Michael Cocozza, fastighetsägare och VD Botrygg AB 0739-40 24 37

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

För frågor om Göteborg:

Pedram Kouchakpour, enhetschef förhandling Hyresgästföreningen region västra Sverige

031-704 50 67