Hyresuppgörelsen i Storfors är klar

Hyresuppgörelsen i Storfors är klar

Hyresgästföreningen har förhandlat hyrorna inför 2014 med stiftelsen Björkåsen i Storfors.

Den generella höjningen 2014 kommer att bli i genomsnitt 1,2 procent, vilket innebär10 kr/kvm. För lägenheter med kallhyra blir höjningen 0,9 procent och för lägenheter med hushållsel inkluderat i hyran får 1,5 procent i hyreshöjning.

– Det är en bra uppgörelse. När ränteläget är bra för bolagen och inflationen är låg, som den är nu, finns det ett utrymme att hålla nere hyreshöjningarna. Bolaget har gjort bra satsningar på underhåll under 2013 och det finns en plan för hur det ska fortgå, säger Alf Mölleryd, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyresgäster på Björkåsgatan 5-19, som har fått nya badrum, får 1 procent extra i bruksvärdeshöjning. Alla lägenheter i kvarteret Strand får 1,6 procent i en extra bruksvärdeshöjning eftersom hyresnivån ligger väldigt lågt och stora underhållsåtgärder har genomförts under året.

Det finns också ett stort underhållsbehov i stiftelsen Björkåsens bestånd men bedömningen är att bolaget klarar sina åtaganden.

– Stiftelsen har gjort insatser i det yttre men nu blir det inre underhåll som kommer att stå i fokus under 2014, fortsätter Alf Mölleryd.

För mer information:

Alf Mölleryd Tel: 070 – 690 06 25