Köpings hyresgäster missnöjda med hög borgensavgift

Igår på skyltsöndagen presenterade Hyresgästföreningen i Köping sitt nya lokala bostadspolitiska program. En av huvudfrågorna i programmet är den höga borgensavgiften på över 2 miljoner kronor om året som KBAB:s hyresgäster betalar till kommunen, 96 kr i månaden per lägenhet. 

Hyresgästföreningen i Köping har för att få fart på den bostadspolitiska debatten inför valet antagit ett lokalt bostadspolitiskt program. I programmet tar man upp trygghetsfrågorna och boinflytandet men den fråga som väcker störst engagemang hos hyresgästerna i Köping är den höga borgensavgift som KBAB betalar till kommunen varje år, över två miljoner kronor plockas ur det allmännytta bostadsbolaget. 

- Det är en oskäligt hög värdeöverföring och kan närmast betraktas som en extra skatt för kommunens hyresgäster, säger Johan Lindahl bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen Aros- Gävle. 

Den som är hyresgäst hos KBAB betalar varje månad 96 kr i extra skatt till kommunen genom borgensavgiften.

Hyresgästföreningen anser att alla köpingsbor har samma ansvar att bidra till att finansiera välfärd och infrastruktur och vill därför avskaffa dubbelbeskattningen av hyresgästerna.  

KONTAKT: Johan Lindahl, 021-153909, johan.lindahl@hyresgastforeningen.se 

Det lokala bostadspolitiska programmet finns i bifogad PDF.