Östhammarsvärdar i topp i stor undersökning

Östhammarshem är den bästa av de allmännyttiga bostadsbolagen i Uppsala län, det visar Hyresgästföreningens årliga medlemsundersökning dinvärd.se. Bolaget fick 65 poäng på en hundragradig skala vilket till exempel var två poäng mer än jätten Uppsalahem.  Öregrundsgrepen, en mindre privat värd blev bäst bland de privata.

Hyresgästerna i Östhammarshem är nöjda med tryggheten i sitt boende, frågan om trygghet i lägenheterna ger hela 86 poäng, en bit över snittet.

-  Alla värdar har något att jobba med och Östhammarshem får lågt betyg på källsorteringsmöjligheter, förhoppningsvis kan de utveckla det till nästa enkät, säger Georg Hardt, projektledare för medlemsenkäten.

Enkäten har sänts ut till Hyresgästföreningens samtliga medlemmar i Uppsala län och ger betyg på alla värdar i länet. Bästa privata värd är en annan Östhammarsvärd, Öregrundsgrepen som får 79 poäng.

-  Det är viktigt att de allmännyttiga bolagen får bra betyg, och det får de överlag, eftersom de har flest hyresgäster. Vi vill uppmärksamma de positiva exemplen och därför utser vi Östhammarshem till årets allmännytta, säger Georg Hardt.


Bästa allmännytta i Uppsala län:

Östhammarshem 65

Knivstabostäder 65

Uppsalahem 63

Uppsala Kommuns Fastighets AB 60

Enköpings Hyresbostäder 60

Håbohus  59

Roslagsbostäder 56

(Baseras på betygen i skala 0-100 ”Ditt boende i sammanfattning” i enkäten dinvärd.se)


Mer information: Georg Hardt 018 18 93 05.