Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR överens om hyrorna i Varberg

Årets hyror är klara för omkring 2 250 lägenheter hos de drygt 80 privata fastighetsägare i Varberg som företräds av branschorganisationen Fastighetsägarna GFR.

Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs med mellan 1-6 procent. Höjningarna
träder i kraft vid olika tidpunkter vilket innebär att vissa hyresgäster får betala höjningen retroaktivt, alltså i efterskott.

Det var i februari i år som Fastighetsägarna GFR valde att stranda förhandlingarna och i stället vände sig till hyresnämnden för att pröva hyreskraven för 2013. En sådan prövning har också gjorts för ett fåtal fastigheter och inneburit oförändrad hyra för vissa lägenheter och höjningar i andra.

Parterna har under hösten återgått till förhandlingsbordet och har alltså nu nått en överenskommelse.

-  Vi är nöjda med att parterna kunnat ta ansvar och komma fram till en uppgörelse som bägge parter är överens om, säger Göran Moberg, förhandlingsstrateg hos Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Överenskommelsen innebär också att arbetet med den så kallade Varbergsmodellen fortsätter. Det arbetet inleddes för drygt ett år sedan och innebär att Varbergs Bostad, Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen tillsammans arbetar för att ta fram en modell där hyran ska stå i relation till faktorer som bland annat förvaltningskvalitet, standard och områdeskvalitet.

Hyresgästföreningen kommer därför att fortsätta att besiktiga såväl de privatägda som de allmännyttiga hyresfastigheterna i Varberg. Målsättningen är att det arbetet ska bli klart under 2014.

Du som vill veta mer välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingsstrateg, 031–704 50 30, 0708 – 11 39 32  

goran.moberg@hyresgastforeningen.se