MKB vill höja hyrorna trots stor vinst

Förra året landade MKBs vinst på 183 miljoner efter skatt. Kommunala bostadsbolag behöver gå med vinst, även stor vinst under något eller några år. Vinsten behöver användas till att bygga fler bostäder.

MKB har under flera år haft i uppdrag att färdigställa 500 lägenheter årligen. De senaste fem åren har bostadsbolaget dock bara åstadkommit färre än 1000 nya bostäder. Ägaren, Malmö stad, hade krävt 2 500.

– MKBs vinst motsvarar 7610 kronor i genomsnitt för en lägenhet på 75 kvm. Det betyder att 634 kronor av varje hyresgäst, varje månad, gick till ren vinst. Samtidigt ser vi att utlovade bostäder inte byggs. Varje år lovar bolaget bot och bättring. För 2013 ser det ännu värre ut, prognoserna pekar på färre än 40 (!) nya bostäder. Helt orimligt! säger Bo Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen region södra Skåne

– I detta perspektiv blir det förstås märkligt när MKB på nytt begär att få höja hyrorna. Denna gång med 2,5 procent. Inflation och räntor har varit låga under lång tid, och prognoserna för kommande år visar inte på någon ändring. Detta ska förstås också komma Malmös hyresgäster tillgodo, fortsätter Bo Nilsson.

MKBs hyror kan få direkta konsekvenser för alla hyresgäster i Malmö. Hyrorna hos privata fastighetsägare och kommunens MKB stiger i samma takt. Malmöbornas inkomster ligger en bra bit under genomsnittet i Sverige. Malmö har bland den högsta arbetslösheten i landet och höga kostnader för försörjningsstöd. Varje procents hyreshöjning drabbar kommunens ekonomi, men också Malmöhushållens köpkraft med 45-50 miljoner.

– Det kommunala bolagets agerande har betydelse för hela Malmös utveckling och tillväxt. Det duger inte att år efter år kräva höjda hyror och lägga vinsterna på hög medan tillväxten i Malmö hotas. Malmö och MKBs hyresgäster behöver istället att kraven på hyreshöjningar hålls tillbaka och att MKB tar täten i Malmös bostadsbyggande, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta:
Bo Nilsson, ordförande Hyresgästföreningen region södra Skåne, 070-471 43 04
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen, 070-471 43 08