Skurupshem vill höja hyran med 3 procent från 1 januari 2014

Från årsskiftet vill Skurupshem höja hyran med 3 procent. I sitt påkallande hänvisar Skurupshem till ökade kostnader för förvaltning och skötsel av fastigheterna.

– Skurupshem har ett ganska högt yrkande, bland de högsta i årets förhandlingar. Fastighetsägarföreningen i Skurup har yrkat på 2,7 procent, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i region södra Skåne.

Förra året yrkade Skurupshem på 3,9 procent i hyreshöjning från 1 januari 2013. Efter förhandling med Hyresgästföreningen blev hyreshöjningen istället 2,5 procent.

För mer information kontakta:
Sten Svensson, förhandlingsledare, 040-17 43 24
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46