Sänkta hyror för nära 180 hyresgäster i Östersund och Åre

Efter förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Akelius står det klart att nära 180 hyresgäster i Jämtland får sina hyror sänkta från och med första december. Detta på grund av att hyrorna höjdes för mycket av fastighetsägaren i samband med att lägenheter byggdes om.

–  Vi är väldigt glada över att ha kunnat medverka till att hyresgäster nu får rätt hyror. Det har varit kreativa och positiva förhandlingar där båda parter haft stor förståelse för varandras argument. Akelius har varit noga med att vi ska komma överens mellan parterna utan att dra in någon tredje part, till exempel Hyresnämnden, som ska ta besluten eller medla, säger Hasse Dahl, förhandlare för Hyresgästföreningen.

Hyrorna för de 180 hyresgästerna sänks mellan 50 och 650 kronor i månaden. Snittet på hyressänkningarna ligger kring 500 kronor per månad.

För ett år sedan fick hyresgäster hos Akelius i Luleå och Umeå sina hyror sänkta med hjälp av Hyresgästföreningen efter ett liknande scenario där hyresvärden tagit ut för mycket i hyra efter ombyggnation.

För mer information:
Hasse Dahl, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 076-798 08 64