Hyresgästerna på Fröjavägen på Frösön har bildat en arbetsgrupp och fått en ny kvarterslokal

Hyresgästerna i de 36 lägenheterna i kvarteret Eldaren på Fröjavägen på Frösön i Östersund har haft en turbulent höst. Östersundshems vilja att höja deras hyror, med motiveringen att de var alldeles för låga, ledde till stor oro.  

Några av hyresgästerna har nu bildat en arbetsgrupp. I dagarna blev det klart att arbetsgruppen får ta hand om en hyresgästlokal i området.

–  Det är viktigt för oss hyresgäster att hålla ihop. Vi vill vara med att påverka både inom- och utomhusmiljön. Mycket behöver göras då det är eftersatt. Lokalen är ett ställe där vi kan träffas vi som bor här. Vi hoppas kunna ha adventsfika i lokalen som ett första arrangemang, säger Leena Nordlund Eriksson.

Arbetsgruppen på Eldaren är ett välkommet tillskott för Hyresgästföreningen i Östersund. Östersund är den kommun som har den största andelen aktiva hyresgäster av alla kommuner i Sveriges fyra nordligaste län. Totalt finns det 17 lokala hyresgästföreningar i kommunen.

–  Boinflytande vinner alla parter på. Vi är glada att Östersundhem gett hyresgästerna på Eldaren möjlighet att få en samlingsplats så att de kan organisera sig och arbeta för ett bättre boende. Lokalen är givetvis till för alla hyresgäster på området, inte bara för våra medlemmar, säger Charlotte Oster, chef för lokalt utvecklingsarbete i Hyresgästföreningen region Norrland.

För mer information:
Leena Nordlund Eriksson, Hyresgästföreningens arbetsgrupp Eldaren, 076-805 69 05
Charlotte Oster, enhetschef Hyresgästföreningen region Norrland, 070-355 66 32