Bostadsbristen berör en majoritet av göteborgarna

70 procent av göteborgarna känner till någon som letar bostad. Hälften känner till minst tre personer som gör det. Bland de unga är det fler än hälften som känner minst fyra personer som söker bostad.

Hyresgästföreningen har med hjälp av undersökningsföretager SKOP ställt ett antal frågor om bostadsbristen till 1 000 slumpvis utvalda göteborgare mellan 18 och 84 år. Undersökningen gjordes under oktober i år.

Resultaten visar att en mycket stor majoritet, 70 procent, känner till någon som letar efter en bostad.  Hälften av göteborgarna, 49 procent, känner till minst tre personer som är på jakt efter en bostad.

I åldersgruppen 18-34 år känner en majoritet, 56 procent, till minst 4 personer som söker bostad.  

-  Att en så hög andel av göteborgarna känner eller känner till människor som behöver en bostad visar inte bara att bostadsbristen är ett mycket allvarligt samhällsproblem utan också att majoriteten av göteborgarna är direkt eller indirekt berörda av bristen på bostäder, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Undersökningen visar också att 13 procent av de intervjuade känner till någon som avstått från ett jobb på grund av bostadsbristen. Något fler, 14 procent, känner till någon som av samma skäl avstått från en studieplats i Göteborg. I åldersgruppen 18-34 år känner så många som 19 procent till minst en person som avstått från att studera i Göteborg.

-  Bostadsbristen drabbar många grupper i samhället men slår särskilt hårt mot unga människor, säger Anna Lönn Lundbäck. Det är direkt alarmerande att unga avstår från jobb eller studier i Göteborg för att de inte hittar någonstans att bo.

-  Våra politiker på alla nivåer måste börja prioritera bostadsbyggandet betydligt högre än vad de hittills gjort. Det måste byggas mer, det måste byggas nu och det måste byggas bostäder där även unga människor med begränsade inkomster har råd att bo.  

Du som vill veta mer välkommen att kontakta

Anna Lönn Lundbäck 031-704 50 19

Mer om bostadssituationen hittar du på http://flerhem.nu.