4 000 unga köar för bostad i Kiruna. Bostadsbristen är akut. Nu måste något hända.

Nära 14 400 personer står i Kirunabostäders bostadskö. Av dem är 4 000 mellan 16 och 25 år visar statistik från Kirunabostäder. Det är Kirunas unga som drabbas hårdast av bostadsbristen. Något måste göras och det fort, anser Hyresgästföreningen.

–  Det är en rättighet att kunna flytta hemifrån och bilda egen familj när man är ung. Det ska inte vara turen, kontakter eller pengar som avgör. I dag får många unga i Kiruna lösa situationen genom att bo kvar hos föräldrarna, flytta runt hos kompisar eller helt enkelt sticka från stan, säger Nicklas Emmoth, ordförande i Hyresgästföreningen i Kiruna.

Trots gruvans expansion och högkonjunkturen inom gruvnäringen är det fortfarande fler som flyttar från Kiruna än till.

Vad hjälper det att du får jobb om du inte har någonstans att bo? Och de ungdomar som flyttar för att studera har inte en chans att komma tillbaka till Kiruna på grund av bostadsbristen. Det gör att Kiruna förlorar både kompetens och tillväxt, säger Nicklas Emmoth.

Hyresgästföreningen i Kiruna efterlyser krafttag från kommunpolitiken för att rädda kvar den unga generationens kirunabor, locka tillbaka de som redan dragit och få dagens unga pendlare att bosätta sig i gruvstaden i stället för att vara skrivna i andra kommuner.

–  Det måste börja hända något och det fort. Nu står allting still trots att det finns möjligheter att börja bygga bostäder redan i dag. Varför inte göra en förtätning på Lombolo? Ett relativt snabbt alternativ skulle kunna vara att bygga på planerna där det en gång revs, säger Nicklas Emmoth, ordförande i Hyresgästföreningen i Kiruna.

Enligt befolkningsstatistiken är 2 700 kirunabor mellan 16 och 24 år. Nära en tredjedel av de 4 000 unga som står i Kirunabostäders kö är alltså inte skrivna i Kiruna utan i andra kommuner.

Den 13 november 2013 fanns det fem lediga lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder.
Kiruna har cirka 23 000 invånare.

För mer information:
Nicklas Emmoth, ordförande, Hyresgästföreningen Kiruna, 070-381 09 89
Adam Andersson, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen, 072-221 15 15