Boverkets rapport saknar konsekvensanalys

Idag publicerade Boverket en rapport kring bostadsbristen och hyressättningssystemet där marknadshyror påstås vara lösningen på bostadsbristen. Dock bortser Boverket i sin rapport helt från konsekvenserna av marknadshyror och att dagens bruksvärdessystem i stort fungerar.

- Dagens system gynnar både bostadsföretagen och de som bor i hyresrätter runt om i Sverige. Det är dessutom ett system som ger trygghet till hyresgästerna. Det är naturligtvis därför ingen regering har velat avskaffa det. Det finns idag inte heller något parti som är för marknadshyror. Vi kommer att arbeta hårt för att motverka den flyttcirkus som skulle bli konsekvensen om Boverkets resonemang blev verklighet, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Boverket betonar i sin rapport att de presenterar en förenklad strikt ekonomisk bild av dagens hyressättningssystem. Analysen är gjord utifrån ett antagande att hyresbostadsmarknaden skulle fungera som en perfekt konkurrensmarknad om prisbildningen vore fri. Men Boverket säger själv i rapporten att det är en orealistisk syn. De inser att hyresmarknaden kännetecknas av ett flertal
särdrag och säger också att de inte utesluter att dagens system har positiva samhällsekonomiska effekter. Däremot har de i sin analys inte uppskattat det ekonomiska värdet av dessa positiva effekter. Ska Boverket försöka ge en helhetsbild av samhällskostnaderna måste de naturligtvis även ta med detta perspektiv.

- Vi kan direkt se ett flertal bekymmersamma konsekvenser om Boverkets förslag blir verklighet. För det första skulle vi se en gigantisk folkomflyttning, där miljoner människor måste flytta för att nya hyresgäster som kan betala mer ska kunna flytta in. För det andra skulle samhällets kostnader öka markant om Sverige inför ett system med subventionerade hyror som Boverket föreslår. Men dessa kostnader nämner inte Boverket med ett ord. För det tredje skulle det ske en betydande förmögenhetsöverföring från hyresgästerna till fastighetsägarna. Samtidigt skulle tryggheten för de
boende minska enormt, säger Barbro Engman.

Att Boverket tar fram en rapport om bostadsbristen och hyressättningssystemet och kallar det ett kunskapsunderlag utan att ge en konsekvensanalys gör att rapporten inte går att ta till sig menar Hyresgästföreningen och Barbro Engman.

-Rapporten haltar betänkligt när konsekvenserna av marknadshyror inte beskrivs överhuvudtaget. Det känns därför svårt att ta den på allvar. Rapporten handlar heller inte om hur det ska bli fler nya bostäder, vilket naturligtvis hade varit ett mer intressant perspektiv. Istället fokuserar den på att folk ska flyttas runt, menar Barbro Engman.

Nästa vecka är det möte i Boverkets Insynsråd där förbundsordförande Barbro Engman är en av medlemmarna. Då kommer Boverkets rapport att diskuteras.

 

För frågor och fler kommentarer kontakta gärna

Barbro Engman
Förbundsordförande
Hyresgästföreningen
08-791 02 31