TAXOR UTGÖR HALVA HYRAN I MUNKFORS

TAXOR UTGÖR HALVA HYRAN I MUNKFORS

En hyresgäst i Munkfors betalar sex månadshyror om året i taxor och avgifter. Det visar årets Nils Holgersson-undersökning, ett gemensamt samarbete mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, SABO, Riksbyggen och HSB, som årligen undersöker priserna på el, fjärrvärme, vatten, avlopp och avfall.

– Hälften av vad en hyresgäst i Munkfors betalar årligen i hyra går till taxor och avgifter. Det säger sig självt att bolagets utrymme för att göra bra underhåll i fastigheterna blir bristfälligt. Om man jämför med Karlstad betalar en hyresgäst där mindre än fyra månadshyror i taxor och avgifter, säger Henrik Woxlin, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Många kommuner i Värmlands län har länge stuckit ut i Nils Holgersson-undersökningen. I år ligger tre av Värmlands kommuner bland de högsta i landet, Munkfors, Storfors och Hammarö kommun. Det är något bättre än tidigare år men även om Värmland ligger lite bättre till i landet är avgifterna fortfarande extremt höga.

– Hammarö kommun är tredje dyrast i landet. Medelkostnaden för samtliga taxor och avgifter i en lägenhet om 67 kvm i Sveriges kommuner är 1768 kronor per månad och Hammarö är mer än 20 procent dyrare. Det blir mycket pengar för en hyresgäst varje år, säger Henrik Woxlin.

En kommun kan givetvis göra mycket för att sänka kostnaderna för sina hyresgäster.

– Vi skulle vilja se aktiva insatser i kommunerna i Värmland. Det handlar om politiska beslut och i längden skulle både kommunerna och hyresgästerna tjäna mycket på det, avslutar Henrik Woxlin.

För mer information:

Henrik Woxlin 0706-77 59 92

Verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen Region Mitt