Underhållet i fokus i årets hyresförhandlingar med AB Hedemorabostäder

Underhållet i fokus i årets hyresförhandlingar med AB Hedemorabostäder


Trots låg inflation och ett gynnsamt ränteläge har hyreshöjningarna i AB Hedemorabostäder de senaste åren överstigit inflationen och legat bland de högsta i länet. Ett viktigt argument från företagets sida har varit behov av förstärkning av ekonomin för att möjliggöra stora ökningar av underhållet. Men facit visar att satsningarna hittills uteblivit och först inför hösten 2013 sjösätter AB Hedemorabostäder sin första större underhållssatsning i och med renoveringen av kv Stämmen  i centrala Hedemora.

 

De senaste fem åren har den låga inflationen och ränteläget gjort att AB Hedemorabostäder i genomsnitt sänkt sina räntenivåer med 0,7 procent från 2008 till 2013. Detta innebär en faktisk sänkning av räntekostnaderna som motsvarar 90 kronor i månaden räknat på en lägenhet på 60 kvm. Företagets underhåll har dock inte ökat tillnärmelsevis lika mycket

 

– Det är problematiskt att företaget så länge huvudsakligen arbetat med att konsolidera balansräkningen stärka resultatet på bekostnad av nödvändigt och många gånger akut underhåll. Det är hög tid att underhållet får det utrymme det behöver i företagets ekonomi, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

 

Den analys som Hyresgästföreningen har gjort inför höstens hyresförhandlingar visar att företagets ekonomi i nuläget är väl stärkt för att klara av bostädernas underhållsbehov inom ramen för en och samtidigt klara en avsevärt mycket lägre hyresutvecklingstakt de kommande åren.


– Vi ser positivt på möjligheterna att se till att hyresgästerna får det underhåll de redan betalat för utan att de ska driva hyrorna uppåt ytterligare. Det är möjligt tack vare det fördelaktiga ränteläget och det arbete med att förstärka ekonomin som Hedemorabostäder gjort de senaste åren, säger John Oknelid.
För mer information:

John Oknelid Tel: 070 – 279 40 47

Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Mitt